ورزشی

بارسلونا بدنبال بستن قرارداد با این بازیکنان است

بارسلونا بدنبال بستن قرارداد با این بازیکنان است

پایگاه ورزشی– ماه ژانویه به زودی فرا می رسد و پنجره نقل و انتقالات زمستانی باز می شود.

بارسلونا بدنبال بستن قرارداد با این بازیکنان است
بازیکنان جدید بارسلونا

یکی از قوانین ویژه در پنجره های نقل و انتقلاتی این است که اگر بازیکنی کمتر از 6 ماه تا پایان قراردادش باقی مانده بود، این امکان برای او فراهم است تا بتواند با سایر تیم ها وارد مذاکره برای قرارداد شود و یا حتی پیش قرارداد امضال کند و پس از اتمام شدن قراردادش با تیم فعلیش، به تیم جدیدی که با آنها قرارداد نوشته شده است برود. حالا ژانویه نزدیک است، بسیاری از بازیکنان هستند که صرفا تا تابستان پیش رو با تیم جدید خود قرارداد دارند و بنابراین ترتیب بازیکن آزاد میشود و میتوان در همین زمستان با آنها مذاکره کرد و یا پیش قرارداد نوشت.

در این فصل میتوان به این مورد اشاره کرد که بسیاری از بازیکنان آزاد زیر ذره بین باشگاه هایی میروند که قصد جذب بازیکنان جدید دارند، آنها زیر ذره بین این باشگاه ها قرار گرفته و قصد باشگاه ها انتخاب بهترین بین آنهاست تا بتوانند با آنها حتی پیش قرارداد بنویسد.تیم ها همیشه بدنبال بیشترین بستن قرارداد با بهترین بازیکنان هستند، آنها برای شروع چند نفر را انتخاب کرده و آنهارا کامل بررسی میکنند و هرکدام را که متوجه شوند بیشترین بازدهی برای تیمشان را دارند، دعوت به بستن پیش قرارداد میکنند.

از آنجا که باشگاه بارسلونا وضع مالی نه چندان جالب خود به دنبال این است که بتواند بازیکنان آزاد را جذب کند تا مجبور به پرداخت هزینه اضافه تری نباشد. بارسلونا بدنبال بستن قرارداد با این بازیکنان است یعنی جورجینیو، دالوت، موکوکو و اینیگو مارتینز، اینها  بازیکنانی هستند که در ژانویه به 6 ماه آخر قرارداد خود می رسند و می توان با آن ها بر سر انتقال رایگان مذاکره کرد و بدین ترتیب لاپورتا این بازیکنان را زیر نظر گرفته است و باید دید که در نهایت کدام یک را جذب خواهد کرد.

 

خروج از نسخه موبایل