ورزشی

تحلیل داوری مشکوک بازی فولاد – پرسپولیس: دو صحنه اخراج مورد نقد و بررسی

بازی فولاد - پرسپولیس

بازی فولاد - پرسپولیس

کارشناسی داوری بازی پرسپولیس فولاد

طبق گزارش ورزشی دو صحنه مشکوک به اخراج در بازی فولاد – پرسپولیس، عملکرد داور این بازی را تحت تاثیر قرار داده است.

عملکرد حسن اکرامی، داور باتجربه فوتبال ایران اگرچه شاید تاثیر مستقیم در پیروزی سرخپوشان پایتخت نداشت اما به شدت در معرض نقد و بررسی کارشناسان و هواداران قرار گرفته است.

صحنه نخست این بازی در دقیقه 5 بازی رقم خورد. جایی که خطای شدید روی پای مسعود ریگی رقم خورد و این بازیکن را سرنگون کرد. بازیکنان پرسپولیس معتقد بودند که در این صحنه باید بازیکن فولاد از زمین اخراج شود.

داوری مشکوک بازی فولاد پرسپولیس

داوری مشکوک بازی فولاد پرسپولیس
داوری مشکوک بازی فولاد پرسپولیس

صحنه بعدی در نیمه دوم و پیش از گل پرسپولیس اتفاق افتاد. این بار در یک صحنه شبه تک به تک، مرتضی پورعلی‌گنجی روی مهاجم فولاد خطا کرد که در این صحنه تیم میهمان اعتقاد داشتند باید کارت قرمز به مدافع پرسپولیس داده شود.

نظرات کارشناسان داوری

خطای شدید روی مسعود ریگی (مشکوک به اخراج مدافع فولاد – دقیقه 5)

محمدرضا ابوالفضلی: نکته اول اینکه استوک بازیکن فولاد بر روی پای بازیکن پرسپولیس کشیده می‌شود و با نیروی بیش از حد ضربه نمی‌زند. دوم اینکه هنگام تماس و برخورد پای بازیکن پرسپولیس روی زمین قرار ندارد بنابراین شدت برخورد و آسیب‌دیدگی پایین می‌آید. بنابراین کارت زرد کافی است.

محمدحسین ترابیان: بازیکن فولاد با استوک به زانوی بازیکن پرسپولیس ضربه وارد کرد و باتوجه به فاصله و نوع برخورد، مرتکب خطای شدید شد و باید کارت قرمز بگیرد.

مهدی عالیقدر: خطا و اخطار کافی است، اخراج لازم نیست.

ابراهیم میرزابیگی: بازیکن فولاد، زانوی بازیکن پرسپولیس را مورد اصابت قرار داد و باید اخراج می‌شد.

تورج حق‌وردی: کارت زرد کافی بود، چون پای مدافع روی زمین بود و شدت ضربه هم زیاد نبود.

بابک وسیله‌بر: اخراج به دلیل برخورد شدید.

خطای مرتضی پورعلی‌گنجی (مشکوک به اخراج مدافع پرسپولیس – دقیقه 55)

محمدرضا ابوالفضلی: در این صحنه یکی دیگر از مدافعین پرسپولیس کماکان جلوتر بوده و قطعا شانس جدال با بازیکن فولاد را داشت. پس داور در این صحنه به درستی در اعلام خطا و کارت زرد عمل کرد.

محمدحسین ترابیان: باتوجه به استقرار مدافعان پرسپولیس، بازیکن مدافع با خطا روی بازیکن فولاد از یک حمله جلوگیری کرد اما کارت زرد کافی است.

مهدی عالیقدر: باتوجه به فاصله و جهت مهاجم و همچنین استقرار مدافعین، کارت زرد کافی بود.

ابراهیم میرزابیگی: با توجه به اینکه یک مدافع دیگر در نزدیک محل خطا حضور داشت و می‌توانست پوشش بدهد، نیازی به اخراج نبود و کارت زرد کافی بود.

تورج حق‌وردی: کارت زرد کافی بود، چون پای مدافع روی زمین بود و شدت ضربه هم زیاد نبود.

بابک وسیله‌بر: اخطار کافی است. به علت عدم مالکیت احتمالی توپ هنگام خطا و وجود دو مدافع پرسپولیس در مقابل مهاجم، شرایط اخراج مهیا نبود.

خروج از نسخه موبایل